Eigenlijk bestaat er niets ‘kleins’ op deze wereld. Denk maar aan het vlindereffect: Edwards Lorenz’ bekende metafoor van de vleugelslag van een vlinder in Brazilië die maanden later een tornado in Texas kan veroorzaken. Kleine veranderingen kunnen op den duur grote verschillen teweeg brengen. Alles, elk detail, kan van doorslaggevend belang zijn.