De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde zorgt voor veilige middelen zoals wrinkle relaxer en injectablesJani van Loghem en Kim Manuels zijn – naast hun werk als cosmetisch arts bij Falck clinic – lid van de Product- en Complicatie Registratie Commissie (PCR) van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Het is dan ook hun taak om veiligheid voor onze patiënten en patienten in heel Nederland te optimaliseren. Ze doen dit door problemen, bijwerkingen, complicaties en opvallende trends bij producten of behandeltechnieken in de cosmetische geneeskunde, bij te houden. Zo kunnen we bij Falck clinic altijd vroegtijdig reageren op een product of behandeltechniek. Recentelijk heeft Jani van Loghem, als voorzitter van de PCR een product gesignaleerd, dat meer problemen veroorzaakt dan andere producten; Hyacorp (varianten H1000 en HS). Patiënten die behandeld zijn met Hyacorp krijgen oproep voor een controle afspraak. Als je (mogelijk) behandeld bent met Hyacorp en voor 15 november geen oproep hebt ontvangen vragen wij je contact op te nemen met Falck clinic

Hyacorp is een filler op basis van hyaluronzuur dat sinds een jaar op de markt is. De problemen komen vaker voor dan met andere hyaluronzuren en zijn samen te vatten als zwellingen en verhardingen die komen en gaan en komen voor bij ongeveer 1,9% van de behandelde patiënten. De NVCG heeft in samenwerking met de Inspectie voor Gezondheidszorg besloten dit mogelijk risicovolle product voorlopig uit de markt te nemen

De kans dat je na een behandeling met Hyacorp geen klachten ondervindt is veel groter dan de kans dat je wel klachten ondervindt. Toch verzoeken wij je, ook als je geen klachten hebt, contact met ons op te nemen, omdat de NVCG een eventueel risicovol product goed willen onderzoeken. De Inspecite voor Gezondheidszorgstart in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek naar het product Hyacorp en ook zal er binnen de NVCG een verder onderzoek plaatsvinden. Patiënten met deze bijwerkingen kunnen bij Falck clinic met een ontstekingsremmer worden behandeld en eventueel met een injectie met een oplosmiddel van het product.

Uit de Falck clinic nieuwsbrief van 24 oktober 2012

Voor meer informatie: http://www.ietsmooier.nl/uitgelicht/fillers-en-wrinkle relaxer/152-het-hoe-en-waarom-rondom-de-filler-hyacorp.html